Търсене в магазина
     
 

    
Вход | Поръчка | За контакт | Помощ  

Начало » Електронен магазин » Справочен раздел
Категории
 НАШИТЕ КНИГИ
 ГОТОВИ ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ
 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПЛАТКИ
 СОФТУЕР
Справочен раздел

 Справочен раздел
 Мерни единици
 Формули Eлектроника
 Формули Eлектротехника
 Математически формули
 Техническа химия
 Практическа електроника
  още
Информация
За нас
Начини на доставка
Начини на плащане
За контакт
Посетители
17 посетител(и)
към момента

Бройни системи
Конвертиране между различни бройни системи
Въведете стойност в полето на една от бройните системи и натиснете бутона "Превърни". За ново пресмятане изчистете формата с "Изчисти".
Десетична
(Decimal):
Шестнадесетична
(Hex):
Осмична
(Oct):
Двоична
(Binary):
Представяне на числата в различните бройни системи:

Двоична бройна система (Binary)
Осмична бройна система (Oct)
Десетична бройна система (Decimal)
Шестнадесетична бройна система (Hex)
Бройна система се нарича начинът за представяне на произволни числа с ограничен набор от символи. Използваните символи се наричат цифри, а положението, което те заемат в числото - позиция или разред.

Бройните системи се делят на две групи: позиционни и непозиционни.
При непозиционните бройни системи на даден символ се съпоставя определен количествен еквивалент, независимо от позицията, която той заема в числото. Типичен пример за една непозиционна бройна система е римската. В нея се използват символите I, V, X, L, C, D, M, чиито количествени еквиваленти са съответно 1, 5, 10, 50, 100, 500 и 1000. Например, в числото CCL, символът C има количествен еквивалент 100 и на двете места, независимо че заема различни позиции в числото.

Основният недостатък на непозиционните бройни системи е, че с тях трудно се представят големи числа. Поради тази причина по-широко се използват позиционните бройни системи. Най-важната особеност при тях е, че големината на представяното число зависи както от вида на използваните символи (цифри), така и от тяхната позиция в числото. По този начин става възможно представянето на неограничени по големина числа с помощта на ограничен брой цифри.

При позиционните бройни системи се въвежда понятието основа на бройната система. Тя е число, показващо колко различни цифри се използват за представянето на числата в дадена бройна система. Например десетичната бройна система, която всички ние използваме, има за основа числото 10. За представяне на числата в нея се използват цифрите 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Всяко число N, записано в позиционна бройна система, може да се представи във вида:
където “q” е основата на бройната система, а коефициентите an, an-1 и т.н. са цифрите, използвани за представяне на числото. Например число 186,4 според горния израз може да се представи по следния начин:
Представяне на числата от римската бройна система
Римски Десетични
I
1
II
2
III
3
V
5
X
10
L
50
C
100
D
500
M
1000
Текуща Поръчка
0 стоки
  още
Разширено търсене
Ключова дума:
Цена oт    до  
Категория:
Включи подкатегориите
Най-купувани
PIC микроконтролери, Част 1 и 2 (комплект)
01.
PIC микроконтролери, Част 1 и 2 (комплект)
PIC-микроконтролери, Част 2
02.
PIC-микроконтролери, Част 2
PIC-микроконтролери, Част 1
03.
PIC-микроконтролери, Част 1
Комплект тестови платки UNI и UNI_SMD
04.
Комплект тестови платки UNI и UNI_SMD
Печ. платка "Aнтиинсект"
05.
Печ. платка "Aнтиинсект"