Търсене в магазина
     
 

    
Вход | Поръчка | За контакт | Помощ  

Начало » Електронен магазин » Справочен раздел
Категории
 НАШИТЕ КНИГИ
 ГОТОВИ ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ
 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПЛАТКИ
 СОФТУЕР
Справочен раздел

 Справочен раздел
 Мерни единици
 Формули Eлектроника
 Формули Eлектротехника
 Математически формули
 Техническа химия
 Практическа електроника
  още
Информация
За нас
Начини на доставка
Начини на плащане
За контакт
Посетители
14 посетител(и)
към момента

Система СИ. Основни мерни единици
Основни мерни единици, дефинирани в система СИ и техния физичен смисъл.

Основни единици
Величина
Мерна единица
Обозначение (EN)
Обозначение (BG)
Физичен смисъл
Дължина
Метър
m
м
Един метър е разстоянието, което светлината изминава във вакуум за време равно на 1/299792458 част от секундата.
Маса
Килограм
kg
кг
Един килограм е теглото на цилиндър от платино-иридиева сплав (90% платина, 10% иридий), който се съхранява в международния център за мерки и теглилки. Първоначално килограмът се определя като масата на един литър чиста вода при температура 4° Целзий и стандартно атмосферно налягане.
Време
Секунда
s
с
Една секунда е интервалът от време, равен на 9 192 631 770 периода на излъчване, съответстващи на прехода между две свръхтънки нива на основното състояние на атома на Цезий-133
Големина на електрическия ток
Ампер
A
А
Един Ампер е равен на големината на постоянния ток, който пуснат през два успоредни проводника с безкрайна дължина и незначително напречно сечение, разположени във вакуум, на 1 метър един от друг, ще създаде между тези проводници сила, равна на 2.10-7 Нютона на метър дължина.
Термодинамична температура
Келвин
K
К
Един Келвин е равен на 1/273,16 част от термодинамичната температура на тройната точка на водата.
Сила на светлината
Кандел
cd
Кд
Един Кандел е силата на светлината в зададено направление на източник излъчващ монохроматично лъчение с честота 540.10 -12 Херца, енергийната сила на който, в това направление, е 1/683 Вт/ср
Количество вещество
Мол
mol
Мол
Един Мол е количеството атоми в 12 грама от изотопа на въглерод 12С. Количеството частици в един мол вещество се нарича число на Авогадро (NA).
Текуща Поръчка
0 стоки
  още
Разширено търсене
Ключова дума:
Цена oт    до  
Категория:
Включи подкатегориите
Най-купувани
PIC микроконтролери, Част 1 и 2 (комплект)
01.
PIC микроконтролери, Част 1 и 2 (комплект)
PIC-микроконтролери, Част 2
02.
PIC-микроконтролери, Част 2
PIC-микроконтролери, Част 1
03.
PIC-микроконтролери, Част 1
Комплект тестови платки UNI и UNI_SMD
04.
Комплект тестови платки UNI и UNI_SMD
Печ. платка "Aнтиинсект"
05.
Печ. платка "Aнтиинсект"