Търсене в магазина
     
 

    
Вход | Поръчка | За контакт | Помощ  

Начало » Електронен магазин » Справочен раздел
Категории
 НАШИТЕ КНИГИ
 ГОТОВИ ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ
 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПЛАТКИ
 СОФТУЕР
Справочен раздел

 Справочен раздел
 Мерни единици
 Формули Eлектроника
 Формули Eлектротехника
 Математически формули
 Техническа химия
 Практическа електроника
  още
Информация
За нас
Начини на доставка
Начини на плащане
За контакт
Посетители
15 посетител(и)
към момента

Широчина на пистите на печатните платки
Нещо, което малко хора взимат под внимание при проектирането на своите печатни платки е необходимата широчина на шините. Естествено това няма съществено значение тогава, когато протичащите през шините на платката токове не са големи, но понякога се налага да управляваме по-мощен товар и при това комутационните проводници за товара да бъдат изпълнени под формата на шини върху платката. В такива случаи се изправяме пред въпроса колко трябва да бъдат широки тези шини, а отговор на този въпрос обикновено трудно се намира в справочниците. Ето защо тук ви предлагаме една проста методика за определяне необходимата широчина на шините. С нейна помощ можете да определите необходимата широчина, при калайдисани и некалайдисани шини, както и при различна дебелина на медното фолио.
Основният фактор, определящ максималния ток през шината на печатната платка, е допустимата температура на шината, която се получава при протичане на този ток. Ето защо тази температура е и основният критерий, по който се изчислява необходимата широчина. Тъй като пресмятането на тази широчина по формула е трудно, тук ви предлагаме няколко номограми, представящи зависимостта на необходимата широчина на шината от протичащия ток. От тях можете да определяте единият от параметрите (максималният ток или необходимата широчина), когато знаете другия. Тук естествено възниква и въпросът каква трябва да е максималната температура на шината. Ще отбележим, че тази температура не се определя от границата на топене на медта, а от редица фактори, като коефицента на температурно разширение, температурата на отлепяне на медното покритие от текстолитовата основа и др.
Оптималната температура на шините се дава от производителя на материала и в повечето случаи не превишава 40 °С. От друга страна, някои автори твърдят, че изчисляването на широчината на шините трябва да се прави за още по-ниска температура (20-25 °С), с цел създаване на известен запас. Ето защо тук ви предлагаме две различни номограми (фиг. 1 и фиг. 2), отнасящи се съответно за температури 25 и 40 °С. Най-често употребяваният в практиката стъклотекстолит е с дебелина на медното фолио 35 m. По-рядко на пазара се предлага стъклотекстолит с дебелина на медното фолио 70 m, но все пак такъв се употребява, поради което всяка от номограмите включва четири криви, съответно за текстолит с дебелина на медното покритие от 35 и от 70 m, при калайдисани и при некалайдисани шини. Тук ще отбележим също, че под калайдисани шини се разбира машинно калайдисана платка. При ръчно калайдисаните, любителски платки, където дебелината на калаения слой е значително по-голяма, се увеличава и съответната стойност на допустимия ток. Когато платката е изпълнена с маска или с изолационно лаково покритие, максимално допустимият ток за дадената широчина на шината се преизчислява, като се умножи с коефицент 1,18.Фиг. 1


Фиг. 2
Текуща Поръчка
0 стоки
  още
Разширено търсене
Ключова дума:
Цена oт    до  
Категория:
Включи подкатегориите
Най-купувани
PIC микроконтролери, Част 1 и 2 (комплект)
01.
PIC микроконтролери, Част 1 и 2 (комплект)
PIC-микроконтролери, Част 2
02.
PIC-микроконтролери, Част 2
PIC-микроконтролери, Част 1
03.
PIC-микроконтролери, Част 1
Комплект тестови платки UNI и UNI_SMD
04.
Комплект тестови платки UNI и UNI_SMD
Печ. платка "Aнтиинсект"
05.
Печ. платка "Aнтиинсект"