Търсене в магазина
     
 

    
Вход | Поръчка | За контакт | Помощ  

Начало » Електронен магазин » Справочен раздел
Категории
 НАШИТЕ КНИГИ
 ГОТОВИ ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ
 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПЛАТКИ
 СОФТУЕР
Справочен раздел

 Справочен раздел
 Мерни единици
 Формули Eлектроника
 Формули Eлектротехника
 Математически формули
 Техническа химия
 Практическа електроника
  още
Информация
За нас
Начини на доставка
Начини на плащане
За контакт
Посетители
17 посетител(и)
към момента

Определяне начала и краища на намотките на трансформатор
Определяне началата на намотките на произволен трансформатор
Определянето на началата и краищата на намотките на произволен трансформатор може да бъде направено по начина, показан на фиг. 1. Както се вижда от фигурата, единият от изводите на първичната намотка се свързва към единия от изводите на вторичната намотка. Към първичната намотка се подава някакво променливо напрежение (ако трансформаторът е мрежов, можете да подадете директно захранване от 220V-ата мрежа). При така свързаните намотки се правят две измервания на напрежението - първото, между изводи 1 и 3, и второто - между изводи 1 и 4. Да допуснем че трансформаторът е понижаващ, 220V/9V и към първичната намотка е подадено мрежово 220V напрежение. При това положение, ако началата на двете намотки са както отбелязаните на фигурата (със звездичка), между изводи 1 и 4 ще отчетете напрежение 220V, а между 1 и 3 - 229V (т.е. сумата от напреженията на двете намотки). С други думи, връзката между първичната и вторичната намотка е съответно "Край" с "Начало".
При обратния случай (ако връзката е между две начала или два края) - отчетените напрежения ще бъдат 220V (между изводи 1 и 4) и около 211V (между изводи 1 и 3).

Фиг. 1
Определяне начала и краища при трансформатор с 2 вторични намотки
Принципът на определяне е същия както и при трансформатор с една вторична намотка. Свържете по един от изводите на всяка от вторичните намотки и измерете напрежението между оставащите 2 свободни извода. Да допуснем че трансформатора е 220/2x9V. Ако към първичната намотка сте подали 220V, а между изводи 3 и 4 измерите около 18V, значи свързването е направено между "начало" и "край", т.е. началата на двете вторични намотки са разположени по начина, означен на фиг. 2 със звездичка . В противен случай (ако сте свързали "начало" с "начало" или "край" с "край"), напреженията ще се сумират в противофаза, т.е. измереното общо напрежение между изводи 3 и 4 ще бъде близко до 0V (в зависимост от симетричността на двете намотки). Ако двете намотки не са еднакви (например трансформаторът е за 200/12V и 9V), измереното напрежение при първия случай ще бъде около 21V, а при втория - около 3V.

Фиг. 2
Определяне начала и краища при свързване на 2 трансформатора
Паралелно или последователно свързване на вторичните намотки на два трансформатора се налага сравнително рядко и има за цел постигане на по-голям ток (при паралелно свързване) или получаване на по-високо напрежение (при последователно свързване). За да не настъпи объркване ще уточним че независимо от това как ще бъдат свързани трансформаторите, при самата проверка (вж. фигурата), вторичните намотки се свързват последователно. При това, ако началата на двете намотки са както означените на фигурата (т.е. връзката е направена между "край" на намотката на първия трансформатор и "начало" на намотката на втория), между изводи 3 и 7 ще измерите напрежение равно на сумата от двете вторични напрежения. В противен случай - измереното напрежение ще е равно на разликата от двете вторични. За пример, ако трансформаторите са както следва Т1 - 220/12V и Т2 - 220/7V, при първия случай (означенията на фигурата), между изводи 3 и 7 ще измерите 19V, а при втория - около 5V.
Текуща Поръчка
0 стоки
  още
Разширено търсене
Ключова дума:
Цена oт    до  
Категория:
Включи подкатегориите
Най-купувани
PIC микроконтролери, Част 1 и 2 (комплект)
01.
PIC микроконтролери, Част 1 и 2 (комплект)
PIC-микроконтролери, Част 2
02.
PIC-микроконтролери, Част 2
PIC-микроконтролери, Част 1
03.
PIC-микроконтролери, Част 1
Комплект тестови платки UNI и UNI_SMD
04.
Комплект тестови платки UNI и UNI_SMD
Печ. платка "Aнтиинсект"
05.
Печ. платка "Aнтиинсект"