Търсене в магазина
     
 

    
Вход | Поръчка | За контакт | Помощ  

Начало » Електронен магазин » Справочен раздел
Категории
 НАШИТЕ КНИГИ
 ГОТОВИ ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ
 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПЛАТКИ
 СОФТУЕР
Справочен раздел

 Справочен раздел
 Мерни единици
 Формули Eлектроника
 Формули Eлектротехника
 Математически формули
 Техническа химия
 Практическа електроника
  още
Информация
За нас
Начини на доставка
Начини на плащане
За контакт
Посетители
15 посетител(и)
към момента

Постоянен ток и напрежение
Закон на Ом за цялата верига
- Е – електродвижещо напрежение
- Rо – вътрешно съпротивление на източника
- I – ток през веригата
Закон на Ом за част от електрическа верига
- I – ел. ток
- U – ел. напрежение
- R – ел. съпротивление
Електрическо съпротивление на проводник
- R – електрическо съпротивление
- - специфично съпротивление
- l - дължина на проводника
- S - напречно сечение на проводника
Общо съпротивление на последователно свързани резистори
- R – общо съпротивление
- R1, R2, ... Rn – съпротивления на отделните резистори
Общо съпротивление на паралелно свързани резистори
- R – общо съпротивление
- R1, R2, ... Rn – съпротивления на отделните резистори
Капацитет на плосък кондензатор
- C – капацитет на кондензатора
- S – площ на плочите
- d – разстояние между плочите
- - електрическа проницаемост на вакуума
- - относителна диелектрична проницаемост на средата
Капацитет на цилиндричен кондензатор
- C – капацитет на кондензатора
- - електрическа проницаемост на вакуума
- - относителна диелектрична проницаемост на средата
- r1 – радиус на вътрешния цилиндър
- r2 – радиус на външния цилиндър
Общ капацитет на последователно свързани кондензатори
- C – общ капацитет
- С1, С2, ... Сn – капацитети на отделните кондензатори
Общ капацитет на паралелно свързани кондензатори
- C – общ капацитет
- С1, С2, ... Сn – капацитети на отделните кондензатори
Първи закон на Кирхоф
Алгебричната сума на всички токове в една възлова точка от схемата е равна на нула.
- I1, I2 – токове, влизащи в точката
- I3, I4 – токове, излизащи от точката
Втори закон на Кирхоф
Алгебричната сума на електродвижещите напрежения в един затворен контур от електрическата схема е равна на алгебричната сума от напрежителните падове в клоновете на контура.
- Е – електродвижещо напрежение
- Rn.In – пад на напрежение
Работа на електрическия ток
- А - работа, извършена при протичане на ток I за време t
- U - ел. напрежение
- I - ел. ток
- t - време на протичане на тока
- R - съпротивление на консуматора
Мощност при постоянен ток
- P – мощност при пост. ток
- I – ел. ток
- U – ел. напрежение
- R – ел. съпротивление
Текуща Поръчка
0 стоки
  още
Разширено търсене
Ключова дума:
Цена oт    до  
Категория:
Включи подкатегориите
Най-купувани
PIC микроконтролери, Част 1 и 2 (комплект)
01.
PIC микроконтролери, Част 1 и 2 (комплект)
PIC-микроконтролери, Част 2
02.
PIC-микроконтролери, Част 2
PIC-микроконтролери, Част 1
03.
PIC-микроконтролери, Част 1
Комплект тестови платки UNI и UNI_SMD
04.
Комплект тестови платки UNI и UNI_SMD
Печ. платка "Aнтиинсект"
05.
Печ. платка "Aнтиинсект"