Търсене в магазина
     
 

    
Вход | Поръчка | За контакт | Помощ  

Начало » Електронен магазин » Справочен раздел
Категории
 НАШИТЕ КНИГИ
 ГОТОВИ ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ
 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПЛАТКИ
 СОФТУЕР
Справочен раздел

 Справочен раздел
 Мерни единици
 Формули Eлектроника
 Формули Eлектротехника
 Математически формули
 Техническа химия
 Практическа електроника
  още
Информация
За нас
Начини на доставка
Начини на плащане
За контакт
Посетители
15 посетител(и)
към момента

Пресмятане на квадратна печатна намотка за КВ и УКВ схеми
Тук ще ви припомним как става пресмятането на намотки за трептящи кръгове, като ще разгледаме и няколко конкретни примера за проектиране на намотки, изпълнени под формата на шини, върху печатната платка.
Тези от вас, които са реализирали схеми на радиочестотни дистанционни управления или УКВ-предаватели и приемници, вече знаят колко удобно е за трептящите кръговe на тези устройства да се използват намотки, изпълнени под формата на шини, върху печатната платка. Предимствата на тези намотки са много, но на първо място, естествено, е фактът, че с тях се предотвратява каквато и да е възможност за промяна индуктивността на намотката, вследствие разместване на нейните навивки, разтягане или свиване, получили се по невнимание при монтажа на готовото устройство. Този проблем почти винаги съпътства употребата на проводникови намотки, особено когато те са навити въздушно, както това най-често се прави при миниатюрните УКВ-приемници и предаватели. Всичко това значително усложнява съживяването и настройката на готовото устройство (особено при начинаещите любители на електрониката) и често става причина дори да се откажем от вече изработено устройство.

Печатните намотки са много подходящи и тогава, когато устройството ще се изработва нееднократно. В този случай се гарантира, че всички изработени устройства ще имат еднаква работна честота и няма да ви се налага да отделяте време (и нерви) за настройка на всяко от направените вече устройства.Преди да пристъпим към методиката за пресмятане на печатни намотки, ще ви припомним формулата, по която се определя резонансната честота на трептящи кръгове от паралелно и последователно свързани намотка и кондензатор, каквито най-често се използват при миниатюрните предаватели и приемници (фиг. 1). Във формулата, резонансната честота (f рез) е в MHz, индуктивността (L) - в H, а капацитетът (C) – в pF.
Резонансните криви при паралелен и при последователен трептящ кръг имат еднакъв вид. За пресмятане на резонансната честота можете да използвате и номограмата, дадена от Д. Рачев в “Справочник на радиолюбителя”. Разгледаният в справочника пример за използване на номограмата е погрешен, но самата номограма е построена правилно и е удобна за използване, ако не желаете да пресмятате по дадената по-горе зависимост.
Както се вижда от формулата, за да се направи трептящ кръг с определена резонансна честота, е нужно да се подберат капацитетът на кондензатора и индуктивността на намотката. Донастройката на кръга обикновено се прави, като един от елементите му се регулира – използва се променлив кондензатор или бобина с променлива индуктивност (най-често с подвижна сърцевина). Тук ще се спрем върху по-често използвания в миниатюрните предаватели вариант - променлив кондензатор/постоянна индуктивност, като ще разгледаме пресмятането на намотката за трептящия кръг, изхождайки от необходимата ни индуктивност.

Квадратна печатна намотка
Както ще видите от направените по-долу обяснения, печатните намотки се оразмеряват лесно и могат да се направят с достатъчно добра точност. Ще отбележим само, че те имат малки индуктивности и могат да се използват за честоти до 200 MHz (изолационните свойства на текстолита не са достатъчно добри за намотки, работещи при по-висока честота). Изчисляването на печатна намотка става най-лесно с помощта на номограма, като тази, показана на фиг.6. Използването на номограмата е пояснено с конкретен пример.

Пример: Да се пресметне квадратна печатна намотка за трептящ кръг с резонансна честота 80MHz и променлив кондензатор 4-15pF.
За пресмятането на необходимата ни индуктивност отново използваме капацитета на кондензатора при средно положение на плъзгача (в случая приблизително 9 pF), при което съгласно зависимостта от фиг. 1 необходимата ни индуктивност е 0,44 H. При това пресмятане приемаме външна (А) и вътрешна (а) страна на квадрата, каквито ще бъдат удобни за нашата платка, и трябва с помощта на номограмата да определим необходимия брой навивки.
Нека тези стойности да бъдат А=2,5 cm и а=0,5 cm. Пресмятаме отношението а/А=0,2 и отбелязваме върху оста “а/А” точката, отговаряща на тази стойност. Посредством права линия свързваме тази точка с точката от оста “А;W”, отговаряща на избраната дължина (A) на ъншната страна на квадратната намотка. Отбелязваме пресечната точка на правата със спомагателната ос “Х” и я свързваме посредством втора права с точката от оста “L”, съответстваща на желаната индуктивност (0,44 H). Продължението на втората права ще пресече оста “А;W” в точка, отговаряща на необходимия брой навивки, в случая 5,5.
Нужната широчина на пистата се определя по зависимостта:
В заключение ще кажем, че качеството на печатните намотки може да бъде достатъчно добро и при ръчно изчертаване на печатните платки. Изработването на платките по фотометод ще ви улесни предимно тогава, когато желаете да направите няколко устройства с еднакви характеристики на трептящия кръг.
Текуща Поръчка
0 стоки
  още
Разширено търсене
Ключова дума:
Цена oт    до  
Категория:
Включи подкатегориите
Най-купувани
PIC микроконтролери, Част 1 и 2 (комплект)
01.
PIC микроконтролери, Част 1 и 2 (комплект)
PIC-микроконтролери, Част 2
02.
PIC-микроконтролери, Част 2
PIC-микроконтролери, Част 1
03.
PIC-микроконтролери, Част 1
Комплект тестови платки UNI и UNI_SMD
04.
Комплект тестови платки UNI и UNI_SMD
Печ. платка "Aнтиинсект"
05.
Печ. платка "Aнтиинсект"