Търсене в магазина
     
 

    
Вход | Поръчка | За контакт | Помощ  

Начало » Електронен магазин » Справочен раздел
Категории
 НАШИТЕ КНИГИ
 ГОТОВИ ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ
 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПЛАТКИ
 СОФТУЕР
Справочен раздел

 Справочен раздел
 Мерни единици
 Формули Eлектроника
 Формули Eлектротехника
 Математически формули
 Техническа химия
 Практическа електроника
  още
Информация
За нас
Начини на доставка
Начини на плащане
За контакт
Посетители
15 посетител(и)
към момента

Пресмятане на кръгла печатна намотка за КВ и УКВ схеми
Тези от вас, които са реализирали схеми на радиочестотни дистанционни управления или УКВ-предаватели и приемници, вече знаят колко удобно е за трептящите кръговe на тези устройства да се използват намотки, изпълнени под формата на шини, върху печатната платка. Предимствата на тези намотки са много, но на първо място, естествено, е фактът, че с тях се предотвратява каквато и да е възможност за промяна индуктивността на намотката, вследствие разместване на нейните навивки, разтягане или свиване, получили се по невнимание при монтажа на готовото устройство.
Печатните намотки са много подходящи и тогава, когато устройството ще се изработва нееднократно. В този случай се гарантира, че всички изработени устройства ще имат еднаква работна честота и няма да ви се налага да отделяте време (и нерви) за настройка на всяко от направените вече устройства.
Преди да пристъпим към методиката за пресмятане на печатни намотки, ще ви припомним формулата, по която се определя резонансната честота на трептящи кръгове от паралелно и последователно свързани намотка и кондензатор, каквито най-често се използват при миниатюрните предаватели и приемници (фиг. 1).
Във формулата, резонансната честота (f рез) е в MHz, индуктивността (L) - в H, а капацитетът (C) – в pF.
Резонансните криви при паралелен и при последователен трептящ кръг имат еднакъв вид. За пресмятане на резонансната честота можете да използвате и номограмата, дадена от Д. Рачев в “Справочник на радиолюбителя”. Разгледаният в справочника пример за използване на номограмата е погрешен, но самата номограма е построена правилно и е удобна за използване, ако не желаете да пресмятате по дадената по-горе зависимост.
Както се вижда от формулата, за да се направи трептящ кръг с определена резонансна честота, е нужно да се подберат капацитетът на кондензатора и индуктивността на намотката. Донастройката на кръга обикновено се прави, като един от елементите му се регулира – използва се променлив кондензатор или бобина с променлива индуктивност (най-често с подвижна сърцевина). Тук ще се спрем върху по-често използвания в миниатюрните предаватели вариант - променлив кондензатор/постоянна индуктивност, като ще разгледаме пресмятането на намотката за трептящия кръг, изхождайки от необходимата ни индуктивност.Кръгла печатна намотка
Както ще видите от направените по-долу обяснения, печатните намотки се оразмеряват лесно и могат да се направят с достатъчно добра точност. Ще отбележим само, че те имат малки индуктивности и могат да се използват за честоти до 200 MHz (изолационните свойства на текстолита не са достатъчно добри за намотки, работещи при по-висока честота). Изчисляването на печатна намотка става най-лесно с помощта на номограма, като тази, показана на фиг. 4. Използването на номограмата е пояснено с конкретен пример.
Пример: Нужна ни е кръгла печатна намотка за паралелен трептящ кръг с резонансна честота 90MHz, изпълнен с настроечен кондензатор 3–20pF.
От дадената на фиг. 1 формула, можем да пресметнем, че при средно положение на променливия кондензатор (приблизително 11 pF) индуктивността на намотката за този кръг трябва да бъде 0,28 H. Приемаме външен (D) и вътрешен (d) диаметър (фиг. 3), подходящи за нашата платка, и от номограмата можем да определим необходимия брой навивки (W) и широчината на пистата (S).
Обикновено разстоянието между две съседни писти се приема за равно на широчината на пистата. В конкретния случай приемаме външен диаметър D=2 cm и вътрешен диаметър d=0,5 cm. Пресмятаме съотношенията D/d=4 и D+d=2,5 cm и ги нанасяме като точки върху съответните оси “D/d” и “D+d” на номограмата (фиг. 4). Получените две точки свързваме с права линия. От пресечната точка на тази права със спомагателната ос “Х”, прекарваме втора права, която да пресича оста “L” в точка, съответстваща на желаната индуктивност (0,28 H). Продължението на тази втора права ще пресече оста “W” в точка, отговаряща на необходимия брой навивки – за разглеждания случай 5.
Широчината на пистата можем да пресметнем по зависимостта:
В заключение ще кажем, че качеството на печатните намотки може да бъде достатъчно добро и при ръчно изчертаване на печатните платки. Изработването на платките по фотометод ще ви улесни предимно тогава, когато желаете да направите няколко устройства с еднакви характеристики на трептящия кръг.
Текуща Поръчка
0 стоки
  още
Разширено търсене
Ключова дума:
Цена oт    до  
Категория:
Включи подкатегориите
Най-купувани
PIC микроконтролери, Част 1 и 2 (комплект)
01.
PIC микроконтролери, Част 1 и 2 (комплект)
PIC-микроконтролери, Част 2
02.
PIC-микроконтролери, Част 2
PIC-микроконтролери, Част 1
03.
PIC-микроконтролери, Част 1
Комплект тестови платки UNI и UNI_SMD
04.
Комплект тестови платки UNI и UNI_SMD
Печ. платка "Aнтиинсект"
05.
Печ. платка "Aнтиинсект"