Търсене в магазина
     
 

    
Вход | Поръчка | За контакт | Помощ  

Начало » Електронен магазин » Справочен раздел
Категории
 НАШИТЕ КНИГИ
 ГОТОВИ ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ
 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПЛАТКИ
 СОФТУЕР
Справочен раздел

 Справочен раздел
 Мерни единици
 Формули Eлектроника
 Формули Eлектротехника
 Математически формули
 Техническа химия
 Практическа електроника
  още
Информация
За нас
Начини на доставка
Начини на плащане
За контакт
Посетители
14 посетител(и)
към момента

Пресмятане на въздушни намотки за КВ и УКВ схеми
Тук ще ви припомним как става пресмятането на намотки за трептящи кръгове, като ще разгледаме и няколко конкретни примера за проектиране на намотки, изпълнени въздушно.

Преди да пристъпим към методиката за пресмятане на печатни намотки, ще ви припомним формулата, по която се определя резонансната честота на трептящи кръгове от паралелно и последователно свързани намотка и кондензатор, каквито най-често се използват при миниатюрните предаватели и приемници (фиг. 1) и ще дадем и един практически пример за проектиране на въздушно навита еднослойна намотка.
В примера, резонансната честота (f рез) е в MHz, индуктивността (L) - в H, а капацитетът (C) – в pF.
Резонансните криви при паралелен и при последователен трептящ кръг имат еднакъв вид. За пресмятане на резонансната честота можете да използвате и номограмата, дадена от Д. Рачев в “Справочник на радиолюбителя”. Разгледаният в справочника пример за използване на номограмата е погрешен, но самата номограма е построена правилно и е удобна за използване, ако не желаете да пресмятате по дадената по-горе зависимост.
Както се вижда от формулата, за да се направи трептящ кръг с определена резонансна честота, е нужно да се подберат капацитетът на кондензатора и индуктивността на намотката. Донастройката на кръга обикновено се прави, като един от елементите му се регулира – използва се променлив кондензатор или бобина с променлива индуктивност (най-често с подвижна сърцевина). Тук ще се спрем върху по-често използвания в миниатюрните предаватели вариант - променлив кондензатор/постоянна индуктивност, като ще разгледаме пресмятането на намотката за трептящия кръг, изхождайки от необходимата ни индуктивност.

 
Еднослойна, въздушно навита намотка
Ще започнем с едно практическо правило: Максимална индуктивност се получава тогава, когато отношението на дължината на намотката към нейния радиус е равно на 0,8. Пресмятането на необходимия брой навивки и на дължината на намотката се извършва по формулите, показани на фиг. 2, където индуктивността (L) е в H, а радиусът (R) и дължината (l) на намотката са в mm.
Обърнете внимание, че диаметърът на проводника, от който е навита намотката, не участва никъде в тези зависимости.
 
Пример: Необходима ни е еднослойна, въздушно навита намотка с индуктивност 0,6H и радиус 6mm.
От дадената на фиг. 2 зависимост можем да пресметнем, че намотката трябва да съдържа 6,57 навивки и да има дължина 5,2 mm. На практика в този случай трябва да се навият 7 навивки и намотката леко да се разтегне, при което индуктивността и леко ще се намали и ще се компенсира неточността от закръглението на броя на навивките към по-голямото цяло число.
Текуща Поръчка
0 стоки
  още
Разширено търсене
Ключова дума:
Цена oт    до  
Категория:
Включи подкатегориите
Най-купувани
PIC микроконтролери, Част 1 и 2 (комплект)
01.
PIC микроконтролери, Част 1 и 2 (комплект)
PIC-микроконтролери, Част 2
02.
PIC-микроконтролери, Част 2
PIC-микроконтролери, Част 1
03.
PIC-микроконтролери, Част 1
Комплект тестови платки UNI и UNI_SMD
04.
Комплект тестови платки UNI и UNI_SMD
Печ. платка "Aнтиинсект"
05.
Печ. платка "Aнтиинсект"