Търсене в магазина
     
 

    
Вход | Поръчка | За контакт | Помощ  

Начало » Електронен магазин » Справочен раздел
Категории
 НАШИТЕ КНИГИ
 ГОТОВИ ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ
 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПЛАТКИ
 СОФТУЕР
Справочен раздел

 Справочен раздел
 Мерни единици
 Формули Eлектроника
 Формули Eлектротехника
 Математически формули
 Техническа химия
 Практическа електроника
  още
Информация
За нас
Начини на доставка
Начини на плащане
За контакт
Посетители
16 посетител(и)
към момента

Изчисляване на мрежов трансформатор с ШЛ и ПЛ магнитопровод
Магнитни сърцевини


Фиг. 1


Фиг. 2

P2 , W
КПД
1 - 3
0.77
3 - 5
0.80
5 - 8
0.83
8 - 10
0.84
10 - 20
0.85
20 - 50
0.87
50 - 200
0.90
Сечението на магнитната сърцевина зависи от вторичната мощност на желания трансформатор или казано по друг начин - трябва да са известни вторичното напрежение U2 и вторичният ток I2.
В нашата страна широко разпостранение са получили три вида магнитопроводи: Ш-образен, ШЛ-образен и ПЛ-образен (фиг. 1). Буквата Ш е дошла от трите рамена на сърцевината, буквата П напомня две рамена, а буквата Л означава лентова конструкция. Важно е да се уточни, че изчислениeто на мрежовите трансформатори е една неопределена задача, защото броят на уравненията е по-малък от броя на търсените величини. Затова в съществуващите книги и справочници изчислението става по най-различни формули. В настоящата методика са използвани зависимости, проверени от практиката като за сигурност против загряване някои коефиценти са завишени.
Изчисляване на трансформаторa
Дадените в настоящата методика формули и коефициенти се отнасят за мрежови трансформатори с мощност до 200W. На фиг. 2а,б е показана електрическата схема на мрежов трансформатор заедно с товар RТ, като посоките на напреженията и токовете се отнасят за първия и втория полупериод на трептенето. Напрежението U2 се отнася за номинален товар RТ, като при празен ход (RT равно на безкрайност), вторичното напрежение U2ПХ е по-голямо от U2. Тази разлика се дължи на пада на напрежението в проводника на вторичната намотка.
1. Изчисляването започва, като са известни първичното напрежение U1=220V, номиналното вторично напрежение U2 и номиналният вторичен ток I2 (товарът е RТ=U2/I2). При това положение вторичната мощност на желания трансформатор трябва да бъде
P2=U2I2 (1)
Когато знаем вторичната мощност P2, трябва да определим първичната мощност P1 на трансформатора от зависимостта:
P1=P2/ (2)
където е КПД на трансформатора. Той зависи от неговата вторична мощност и може да се намери от таблица 1.
2. След като знаем първичната мощност P1 на желания трансформатор, определяме необходимото сечение S на магнитопровода по формулата:
(3)

където S е в cm2, a P1 е във W. За необходимия магнитопровод (фиг. 1) произведението ахb трябва да е по-голямо от S, като се препоръчва сечението да е близко до квадрат. Като се има предвид, че между ламелите винаги остава въздух, препоръчваме т. нар. запас от сечението. Това означава, че ако от формула (3) получим S=13.2 cm2, избираме магнитопровод с реално сечение 14 cm2.

Магнитопроводите ШЛ (Ш-образен лентов) и ПЛ (П-образен лентов) се изготвят от силициева стомана с дебелина 0.15 mm, като се състоят от две (или четири) еднакви половинки (вж. фиг. 1). При фабрично произведените лентови магнитопроводи двете половинки са добре изгладени челно и чрез специално феритно лепило са залепени, като допълнително се стягат чрез външни винтове и скоби. При използване на стар лентов трансформатор, магнитопроводът трябва много внимателно да се разчупи на двете си части с помощта на менгеме и малко чукче. След това, двете половинки трябва да се шлифоват челно със ситна шкурка. Това шлифоване е необходимо, защото в противен случай може да се получи бръмчене и дори загряване.
При изчисленията внимавайте с големината на прозорците, защото от тях зависи дали двете бобини ще се съберат върху ядрото. И още нещо: всички магнитопроводи (Ш, ШЛ, ПЛ) са стандартизирани, като размерите им са дадени в литературата - напр. ”Справочник на радиолюбителя" от Д. Рачев.
За да намерим броя на навивките в двете намотки, използваме формулите:
W1=40U1/S и W2=44U2/S (6), където S е в cm2.
Диаметрите на проводниците се определят по формула (5).
(5), където d е в mm, а токът е в mA.

инж. Атанас ШИШКОВ

Текуща Поръчка
0 стоки
  още
Разширено търсене
Ключова дума:
Цена oт    до  
Категория:
Включи подкатегориите
Най-купувани
PIC микроконтролери, Част 1 и 2 (комплект)
01.
PIC микроконтролери, Част 1 и 2 (комплект)
PIC-микроконтролери, Част 2
02.
PIC-микроконтролери, Част 2
PIC-микроконтролери, Част 1
03.
PIC-микроконтролери, Част 1
Комплект тестови платки UNI и UNI_SMD
04.
Комплект тестови платки UNI и UNI_SMD
Печ. платка "Aнтиинсект"
05.
Печ. платка "Aнтиинсект"