Допълнителни материали към книгата PIC микроконтролери, Част 2    (Свободен достъп!)
Развойна платка PICTest 1.0 - описание на развойната платка и приставките към нея
Кодове на ASCII символите
Преобразуване между стойности в различните бройни системи
Корпуси на PIC-микроконтролерите, разгледани в "PIC-микроконтролери", ч.1 и 2
Код за програмиране микроконтролера от статията "IR-светорегулатор"(ASM и HEX-файл) брой 1/2002 г
Код за програмиране микроконтролера от статията "Цифров честотомер 50МHz" Подобрен вариант с възможност за запаметяване на външно подадена междинна честота (ASM и HEX-файл) брой 1/2002 г.
Код за програмиране на микроконтролера от статията "Цифрово управление входовете на аудиоусилвател" брой 5/2001 г
Код за програмиране на микроконтролера от статията "Блокировка на междуградското набиране" брой 4/2001 г
Код за програмиране на микроконтролера PIC16F84 от статията "Универсално алармено устройство с кодова деблокировка" брой 3/2001 г
Код за програмиране на микроконтролера от "Часовник Перка"брой 3/2000г.