Сборник "Млад конструктор"Юбилейно издание

  Твърди корици. 460 страници
  Съдържа всички 12 броя на списанието,
  издадени от 2000 до 2002 година.


Брой 1/ 2002

 

Съдържание:

 • Дистанционен светорегулатор с PIC12С509 (управление с произволен IR пулт)
 • Импулсно захранване за мощни
  автомобилни усилватели 12/2x43V
 • Терморегулатор с “меко регулиране”
  (приложение на ZerroCross триака MOC3063)
 • Цифров честотомер 50 MHz с PIC16F84
  (8-разрeдна индикация, точност 10Hz)
 • Автоматично аварийно осветление
  (с вградена схема за подзаряд и защита от недопустимо разреждане)
 • Една допълнителна приставка към комбинирания програматор (от бр. 2 и 3 / 2001)
 • Тонкоректор с TDA 4290 - стерео вариант
 • АБВ-микроконтролери. Микроконтролерите PIC
  (първи стъпки, общо описание, характеристики)
 • Електронен магазин "Млад конструктор"
  (представяне на базата и начина на използване)
 • Въведение в PROTEL Симулиране работата на електронни схеми с PROTEL

 

Брой 5/ 2001

 

Съдържание:

 • Цифров автомобилен оборотомер
 • PonyProg 2000 на български език !
 • Дистанционно управление на
  битовите консуматори
 • IR - паркинг локатор
 • Справочник МК. Аудио процесор TDA8425
 • Усилвател 200 W (един много добър
  вариант на известния QUAD 405)
 • Въведение в PROTEL. Чертожни правила
  при изработване на печатна платка
 • Схема за цифрово управление на
  входовете на аудиоусилвател
 • Търсене на фабрични схеми в Интернет
 • Библиотека МК. Каталог за заявка
  на книги за електроника
 • Корабомоделизъм. Устройство на двигател
  за модел V - 3.5 см3

 

Брой 4/ 2001

 

Съдържание:

 • Блокировка на междуградското набиране
 • Ключодържател за разсеяни
 • Седем команди по двупроводна линия
 • Кодова брава с една ИС
 • Автомобилен стерео усилвател 2x40 W
 • Пресмятане на печатни намотки за
  КВ и УКВ-схеми
 • Търсачки за електронни схеми в Интернет
 • Корабомоделизъм. Избор на двигател за
  модел V - 3.5 см3
 • Схема за симулиране на присъствие
 • Въведение в "PROTEL". Синхронизиране
  на електрическа схема и печатна платка
 • Справочник МК. Програмируем
  таймер МC 14541
 • АБВ микроконтролери. Зареждане, съхраняване и преместване на данни
 • Библиотека МК. Каталог за заявка на книги
  за електроника

 

Брой 3/ 2001

 

Съдържание:

 • Ултразвуков датчик за движение
 • 3-канална тиристорна цветомузикална уредба
 • Справочници за електронни елементи
  в Интернет
 • Универсално алармено устройство
  с кодова деблокировка
 • Цифров часовник-таймер с изход за
  управление на битови електроуреди
 • Комбиниран програматор - приставки
  за програмиране на микроконтролери
  PIC и ЕЕPROM-памети
 • Електронен "Лесли"-ефект и ринг модулатор
 • Справочник МК. Интегрална схема LM8560
 • АБВ микроконтролери. Инструкции
 • Приготвяне на фотолак в домашни условия
 • Въведение в "PROTEL". Проектиране на
  печатни платки

 

Брой 2/ 2001

 

Съдържание:

 • Детектор за подслушвателни устройства
 • "УЛТРА"-кондензаторите
 • Цифров термометър 000.0 - 199.9 °С
 • Регулиране на стайното осветление със стандартно ТВ-дистанционно управление
 • Радиоуправление на 27.120 MHz
 • Въведение в "PROTEL"
 • Охранително устройство с лазерен излъчвател
 • Някои хитрости със звуковата карта
 • Съединител за FSR - модели
 • Комбиниран програматор за
  микроконтролери PIC и AT
 • Справочник МК. Интегрална схема ICL 7107
 • АБВ-микроконтролери. Инструкции
 • Патентно бюро "МК"

 

Брой 1/ 2001

 

Съдържание:

 • Аудио "Блитц"-ефект
 • Teлeвизиoннo "Бингo" с AT90S1200
  (нaдпиcи върху тeлeвизиoнния ekрaн)
 • Рeдуkтoр за FSR - модели
 • Дистaнциoннo упрaвлeниe нa компютърa
 • Въведение в "PROTEL"
 • Рeгулируeм лaбoрaтoрeн зaxрaнвaщ блok
 • Прakтичeckи за пoлeвитe трaнзиcтoри
 • Плaвeн рeгулaтoр нa стaйнoтo ocвeтлeниe
 • Мakcимaлeн тok прeз шинитe нa
  пeчaтнитe плaтkи
 • Зaпиcвaщo уcтрoйcтвo за гoвoр
 • Heмaгнитeн eлekтрoдвигaтeл
 • Справочник "МК" - интегрална схема LM 567
 • Патентно бюро "МК"

 

Брой 6/ 2000

 

Съдържание:

 • Цифров контролен електромер
 • Нов живот за луминисцентните лампи
 • Автоматично зарядно устройство
  за автомобилен акумулатор
 • FSR. Рул за FSR - модели
 • Дисторшън за електрическа китара
 • Справочник "МК"
  - Интегрална схема TDA1562Q
 • Автомобилен оборотомер
 • Печатни платки по фотометод
 • Терморегулатор за отоплението
 • Линеен стабилизатор на напрежение
  с повишена стабилност
 • Връзка мобилен телефон - компютър
 • Въведение в "PROTEL"
 • АБВ - микроконтролери.
  Серийна връзка от тип "токов кръг"
 • Патентно бюро "МК"

 

Брой 5/ 2000

 

Съдържание:

 • Генератор на Ван де Грааф
 • Предавател и приемник по 220 V-та мрежа
 • 120 W нискочестотен усилвател
 • Уред за проверка на банкноти
 • Практически за метричните резби
 • Автомобилен антирадар
 • Характеристики и начин на управление на интелигентен течнокристален
  буквено-цифров дисплей
 • Дейдвуд за FSR модели
 • Разрядно устройство за Ni-Cd батерии
 • Симисторен таймер за 220 V консуматори
 • АБВ микроконтролери
  - Бягаща светлина с AT90S1200
 • Ретро техника - Електретите
 • Справочник "МК"
  - Интегрална схема TA 7368P
 • Патентно бюро "МК"

 

Брой 4/ 2000

 

Съдържание:

 • Автомобилен имобилайзер
 • PC-клавиатурата и течнокристалният дисплей
 • Регулируем ценеров диод
 • PC-честотомер
 • Как да изчислим мрежов трансформатор?
 • Антиинсект
 • FSR-технологии
 • Универсален брояч
 • Блокиране на телефонното набиране
 • Ретро техника - Микровълновата печка
 • Шифратор за говор
 • Справочник "МК".
  - Интегрална схема НА 13158А.
  - Американската система (AWG) за означаване на намотъчни проводници.
 • АБВ микроконтролери
 • Електронен "магнитен пускател"
 • Измерване на високи напрежения

 

Брой 3/ 2000

 


Съдържание:

 • Охранително устройство,
  реагиращо на докосване.
 • Течнокристалните монитори.
 • Микроконтролери - Часовник "Перка"
 • Корабомоделизъм - FSR.
 • Алармено устройство за автомобил.
 • Ултразвуковото почистванe.
 • Ефектен озонатор на въздуха.
 • Тестер за волт-амперни характеристики.
 • Ретро техника - Компютърът
 • Справочник "МК" - Интегрална схема MM74C926
 • Две схеми на УКВ предаватели.

 

Брой 2/ 2000

 


Съдържание:

 • Безжичен оборотомер.
 • Повредите на автомобилния акумулатор.
 • Алармена система за дома.
 • GSM-системата-поглед отвътре.
 • Контрол температурата
  на охлаждащия радиатор.
 • Светорегулатор за луминисцентно осветление.
 • Ретро техника - Кой все пак е
  изобретателят на радиото?
 • Димен сигнализатор.
 • Пик-детектор.
 • Справочник "МК" - LM1801 и LM335.
 • Програматор за микроконтролер PIC16C(F)84

 

Брой 1/ 2000

 

 

Съдържание:

 • Защита от телефонни крадци.
 • ТВ блокировка.
 • Как работи лазерният принтер?
 • Тестов функционален генератор ICL8038.
 • Новата лицензия за радиолюбителска дейност.
 • Телефонен "Бръмбар".
 • Детектор за спукана гума.
 • Никел-кадмиевите батерии.
 • Програматор за микроконтролери.
  от серията AVR на фирмата Atmel