Здравейте, приятели
на Издателство "Млад конструктор"

Излезе от печат:
"PIC микроконтролери", Част 2

400 страници. Ново, 7-мо, преработено издание.

Микроконтролерите, разгледани в книгата, принадлежат към фамилията PIC18 на компанията Microchip. Възможностите, които тези микроконтролери предлагат са неоценими. От разгледаните примери ще се убедите с каква лекота можете да осъществявате сложни електронни схеми, включващи графични или буквено-цифрови дисплеи, клавиатури, ротационни енкодери и др., които са неделима част от всяко съвременно електронно устройство. Възможността да заложите в микроконтролера ваш, собствен алгоритъм на работа, ще увеличи многократно вашите способности, независимо дали се занимавате професионално с проектиране, или просто се наслаждавате на любимото си хоби. Предложените в книгата готови примери ще ви улеснят не само при разучаването на микроконтролерите на Microchip, но и в разработката на ваши схеми, изградени на базата на PIC-микроконтролери.

27 примерни проекта и 18 примерни практически приложения с микроконтролери PIC18FXX2.
Управление на графични и буквено-цифрови дисплеи.
Използване на програми VIRTUAL DISPLAY и Image2PIC.
Четене на ротационен енкодер и матрична клавиатура.
Реализиране на текстов редактор.
Реализиране на "софтуерни бутони".
Реализиране на системен таймер.
Реализиране на часовник за реално време и календар.
Управление на постояннотокови консуматори с ШИМ.
Използване на изводни разширители.

Четене на цифров температурен сензор TCN75.
Измерване на напрежение с използване на модул АЦП.

   

"PIC микроконтролери", Част 1
352 страници. Ново, 7-мо, преработено издание

Какво представляват и как работят микроконтролерите ?
Каква е вътрешната им структура ?
Какво представлява езикът за програмиране ?
Какви инструкции се използват в програмите за PIC-микроконтролери ?
Как да съставите ваша програма ?
Какво е транслиране на програмата и защо е необходимо ?
Кои са основните директиви и как се прилагат в програмите ?
Как да проверите работата на програмата с помощта на софтуер-симулатор ?
Как да запишете готовата програма в микроконтролера ?


Повече от 100 страници практически примери с
подробно обяснение на използваните програми:
Управление на мигащ светодиод (генериране на правоъгълни импулси с PIC-микроконтролер).
Свързване на бутони към микроконтролера. Софтуерно елиминиране притрепването на контактите.
Използване на прекъсване от извод RB0 (управление на реле).
Използване на прекъсване от TMR0  (бягаща светлина с PIC-микроконтролер).
Събуждане на микроконтролера от режим "SLEEP" при натискане на бутон.
Осъществяване на четене и запис в EEPROM паметта.
Генериране на звуков сигнал (мелодия) с PIC-микроконтролер.
Управление на 12 светодиода с 4 извода на микроконтролера.
Четенe на матрична клавиатура. Реализация на кодова брава с PIC-микроконтролер.
Динамично управление на 7-сегментни индикатори. Реализиране на таймер от 0 до 9999 секунди.

Свързване и управление на LCD-модули с PIC-микроконтролер.
Свързване на външен EEPROM към PIC-микроконтролер. Комуникация по I2C магистрала.

 

Излезе от печат:
"Практическо проектиране с ORCAD"

290 страници и повече от 240 фигури.

     Ръководството е предназначено за читатели, интересуващи се от проектиране на електронна апаратура и печатни платки с помощта на програмата ORCAD.
     
Обяснението е написано достъпно и е богато илюстрирано с графичен материал. Книгата съдържа 290 страници и повече от 240 фигури.
      В три отделно обособени части са разгледани особеностите при проектиране на електронни схеми, симулиране работата на проектираното устройство и прехода към печатна платка. Обяснението на работата с програмата е илюстрирано с кратък практически пример.

     
   Какво е PICTest 1.0 ?

   PICTest 1.0 е развойно средство, предназначено за улеснение при разработване и тестване на схеми с PIC-микроконтролери и периферия към тях - клавиатури, дисплеи, ротационни енкодери, цифрови температурни датчици и др.
    Развойната платка разполага и с вграден програматор, благодарение на който микроконтролера може да се програмира директно върху платката.
   С помощта на PICTest 1.0 можете да експериментирате на практика всички примерни приложения на микроконтролерите от серията PIC18FXX2, разгледани в книгата "PIC микроконтролери", Част 2, както и да разработвате свои схеми, изградени на базата на PIC-микроконтролери.
Подробно описание на развойната платка PICTest 1.0 ще намерите тук

"Практическо ръководство за работа с PROTEL"
256 страници и повече от 150 фигури.

     Книгата представлява практическо ръководство за работа с една от най-добрите програми за компютърно проектиране на електронни схеми и печатни платки. Предназначена е за хора, които желаят да използват програмата за създаване на действителни електронни устройства.
     
Обяснението е написано достъпно и е илюстрирано с конкретни практически примери.
      Разгледани са работата с електронни схеми, проектирането на печатни платки и подготовката на изходните файлове за реално изработване на проектираните платки.
Как да проектирате
електронната схема ?
Как да използвате и допълвате
компонентните библиотеки ?
Как да разработите
печатната платка ?
Как да оптимизирате
разположението на пистите ?
Как да симулирате
работата на схемата ?
Как да подготвите изходните файлове
за реална изработка на платката ?